Links

 

Her finder du hjælp

Hvis dit barn er under 18 år

Børnehusene
For at skabe tryghed for barnet i overgrebssager etablerede Socialstyrelsen i slutningen af 2013 fem børnehuse, så barnet kan nøjes med at møde op ét sted for at få hjælp til at kontakte alle de instanser, der skal involveres i sagen. Det kan være hjælp til at kontakte politi, advokater, retsmedicinere, psykologer og så videre. Børnehusmodellen har eksisteret i USA, Norge, Sverige og Tyskland i nogle år, og alle erfaringer er gode. De fem huse er:

• Børnehus Hovedstaden (København)
• Børnehus Sjælland (Næstved)
• Børnehus Syd (Odense)
• Børnehus Midt (Aarhus)
• Børnehus Nord (Aalborg).

www.socialstyrelsen.dk/børn og unge/overgreb/børnehuse

Rigshospitalet og Skejby Sygehus
Begge har specifikke afdelinger for børn, der er blevet seksuelt misbrugt, og tilbyder desuden hjælp til pårørende.

Kommunen
Du kan henvende dig til kommunen, hvis du ønsker en sagsbehandler til dig eller til dit barn. Måske ønsker du/I orlov eller uddannelsespause eller information om tabt arbejdsfortjeneste.

Politiet
Gå til politiet, når/hvis du ønsker at anmelde sagen.

Din egen læge
Kontakt din egen læge, hvis du ønsker at søge tilskud til 12 timers psykologhjælp.

Skole og institutioner
Henvend dig i institutionen eller på skolen, hvis du har spørgsmål til dit barns pædagoger eller lærere.

Krisecentre
www.lokk.dk

Hvis dit barn er over 18 år

Den 1. januar 2013 begyndte en toårig prøveperiode for tre støttecentre, hvor voksne, som har været udsat for seksuelle overgreb, kan henvende sig. Centrene hedder – CSM Fyn, CSM Midt Nord og CSM Øst.

CSM Fyn (tidligere Incest Center Fyn og Overgrebscentret)
www.csm-syd.dk

CSM Midt Nord (tidligere Christine Centret)
www.csm-midtnord.dk

CSM Øst (tidligere Albahus og Støttecenter Mod Incest)
www.csm-ost.dk

Psykologhjælp
Siden 2004 har der eksisteret en psykologordning gennem Servicestyrelsen, hvor offeret kan søge 11 gratis psykologtimer. 36 psykologer er tilknyttet ordningen og er fordelt over det meste af landet.
http://psykologordningen.dk/

Frivillige støttecentre

Center for incestramte & seksuelt misbrugte (CISEM)
Nørresundby
www.cisem.dk

Christine Centeret
Aarhus
www.christinecenteret.dk

CSM FYN
Center for Seksuelt Misbrugte
Odense
www.csm-syd-frivilligsektion.dk

FrejaCentret
Esbjerg
www.freja-center.dk

Frk. Gertruds forening for incestramte voksne
Rødding
www.incestramtevoksne.dk

Incest Center Fyn
Odense
www.incestcenterfyn.dk

Joan-Søstrene, rådgivning i København
Dannerhuset
København
www.joan-soestrene.dk

Joan-Søstrene, rådgivning i Aarhus
Aarhus
www.joan-soestrene8000.dk

Kolding Selvhjælp & Frivilligcenter
Kolding
www.koldingselvhjælp.dk

KRIS Herning, Sjælland, Midt- og Vestjylland samt Østjylland
Kristen Terapi og Rådgivning for Incestofre og Seksuelt Misbrugte
www.kris-dk.dk

Kvisten Viborg og Aarhus
www.kvistene.dk

Landsforeningen Spor
Landsforeningen for voksne med senfølger af seksuelle overgreb
http://landsforeningen-spor.dk/
(står bl.a. bag synlighedsdagene: www.synlighedsdagen.dk)

ThoraCenter
København
www.thoracenter.dk

Andre steder du kan søge oplysninger

JanusCentret
Hjælper børn og unge med seksuelt grænseoverskridende adfærd samt ofre for det.
www.januscentret.dk

Kropterapeuterne
Psykoterapeut MPF Kirsten Sylvest Kleinert har speciale i sorg, krise, traumer og kvinder, der elsker for meget. Hun har terapeutpraksis i København og holder kurser i sorg og krise. Kontakt ksc@dipu.dk. Tlf.: 2838 4641.
www.kropterapi.dk

Red Barnet
Kan bidrage med oplysning om seksuelt misbrug og anmeldelse af børneporno.
www.redbarnet.dk

Servicestyrelsen
Rådgiver blandt andet om seksuelle overgreb, udsatte børn og unge, senfølger af seksuelle overgreb og psykologhjælp. Her kan du finde mange publikationer, statistikker og materiale til institutioner, kommuner og andre instanser, som arbejder med børn, vold og overgreb.
www.socialstyrelsen.dk

SISO
Under Servicestyrelsen ligger den såkaldte SISO-afdeling – videncentret for sociale indsatser ved vold og seksuelle overgreb på børn. SISO rådgiver i sager om udsatte børn.
www.socialstyrelsen.dk/siso

VISO
Under Servicestyrelsen ligger VISO, som er den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation, som blandt andet rådgiver i sager om udsatte børn, unge og voksne. Rådgivningen er gratis og landsdækkende for både borgere, kommuner og institutioner.
www.socialstyrelsen.dk/viso

Usynlige ar

Fokus på livet efter seksuelle overgreb, vold og dysfunktionelle familiemønstre. Mød ligesindede der fortæller deres historier, og hvordan de har fundet fodfæste igen, samt professionelle der bidrager til belysningen af senfølgernes betydning for voksenlivet.

http://www.usynligear.dk/

Der kommer hele tiden nyt til, så søg selv videre på nettet og se, hvilke muligheder du har i forhold til geografi og dit barns alder.